* * * *

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A DaveMassage – Masszázsok és Masszázs tanfolyamok (a továbbiakban: Adatkezelő),
mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtja eme tájékoztatást a
www.kokenyesi.hu/ weboldalon
és egyéb online (telefonon, e-mailen) történő időpontfoglalások, szerződéskötések,
kapcsolatteremtések révén birtokába jutó adatok kezeléséről.
A
www.kokenyesi.hu/ oldalon történő böngészéssel, illetve az Adatkezelő felé való kapcsolatteremtéssel
magára nézve kötelezőnek tartva fogadja el jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

 

Az Adatkezelőről:

Neve: DaveMassage – Masszázsok és Masszázs tanfolyamok
Üzemeltető: Kökényesi Dávid E.V.

Székhelye: 9700, Szombathely, Szövő utca 68.

Adószám: 60483982-1-38

Weblap:
www.kokenyesi.hu
Telefon: +3620-40-253-99

Elektronikus kommunikáció: davemassage@live.com

Levelezési cím: 9700, Szombathely, Szövő utca 68.

 

Adatvédelmi Tisztviselő:

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése, vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban,
kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:
9700, Szombathely, Szövő utca 68. vagy a
davemassage@live.com e-mail címre.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozás a szolgáltatás nyújthatóság, számlázás, könyvelés, kapcsolatteremtés vonatkozásában történik

 

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre továbbítás

 

II.  ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése,
de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

1. Könyvelő

Neve: Verzátus 2000 Bt.
Székhelye: 9724, Lukácsháza, Kerti sor 6.

Cégjegyzék száma: 18 06 102736

Adószáma: 26865328-1-18

Elektronikus kommunikáció
: info@verzatus2000bt.t-online.hu
Levelezési cím:
9724, Lukácsháza, Kerti sor 6.

 

2. Számlázási szolgáltató

Az adatkezelő a vevői számlák kiállításához adatfeldolgozót vesz igénybe.
 Ennek keretében kezeli a megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet
a számlák kiállításához szükséges szolgáltatás biztosítása és a kiállított számlák tárolása.
Ezen adatfeldolgozók megnevezése:


KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201
Tel.: +36 30 354-4789, E-mail: info@szamlazz.hu, web: 
www.szamlazz.hu 

Kulcs-Soft Nyrt., 1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-045531
 Tel.: +36 1 336 5300, E-mail: info@kulcs-soft.hu , web:
www.bizxpert.hu

 

3. Tárhelyszolgáltató
 

Cégnév: C-Host Kft.

Székhely: 1115, Budapest, Halmi utca 29.

Telefon: +36-1-445-2040

Adószám: 23358005-2-43

E-mail: info@nethely.hu
Web: www.nethely.hu

 

III. A KEZELT ADATOK KÖRE,  CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

 

A; Kapcsolatteremtés, bejelentkezés (online időpontfoglalás)

-Teljes Név
-E-mail cím

-Telefonszám

-Választott képzés megnevezése, időpontja, ára
 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatást igénybevevő azonosítása,
esetlegesen szükséges kapcsolatteremtés, egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, azaz az érintett által az Adatkezelővel való kapcsolatteremtés
kezdeményezésekor, a weblapjára,- közösségi oldalára történő fellépésével automatikusan hozzájárulását
adta személyes adatainak egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételétől számított 30 nap, ezután biztonságos módon törlöm.

 

B;. Számlázás

-Számlázási név (vezeték, illetve keresztnév)

-Lakcím

-Telefonszám

-E-mail cím

-A szolgáltatás megnevezése, darabszáma, ára és dátuma
 

Az adatkezelés célja: Foglalásnál, a tanfolyam előre történő kifizetése esetén az azokhoz kapcsolódó
fizetési folyamat teljesítése a jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja, azaz a megadott adatok az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek
teljesítésének érdekében, a 2000. ÉVI C. tv. 169. §-a értelmében 8 évig kezeljük.

 

C; Facebook oldal
A szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linken talál részletes leírást: 
https://www.facebook.com/help/cookies/

 

D; Google Maps
A szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linken talál részletes leírást: 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

 

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek javítására
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlésére
d) az adat kezelésének korlátozására
e) az Ön személyes adatának marketing célokra való használatának engedélyezése/megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedélyezése/tiltása
g) bármely Önre vonatkozó általam kezelt személyes adatról másolat adása

 

V. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS


Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.

Postacím: 1530, Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

 


Bírósági út:
az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 


* * * 

Adatkezelési tájékoztató